Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Anouk produceert, KvK 56868669 Artikel 1DefinitiesIn deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:Gebruiker: ‘Anouk produceert’ is de gebruiker van de algemene voorwaarden.Opdrachtgever: De wederpartij van gebruiker.Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten/leveren vanproducten.Derde: Een niet als partij bij een overeenkomst tussen gebruiker enopdrachtgever betrokken persoon of bedrijf.Product: Video- en/of fotografieproducties, materiaalverhuur […]

Read more